Søk lån gjennom en låneagent

Søk lån gjennom en låneagent

Søk lån gjennom en låneagent post thumbnail image

Låneagenter opptrer på vegne av banken og mottar kommisjon for de lånesøknadene som innvilges. Låneagenter i Norge må ha konsesjon for å drive virksomhet og er underlagt Finanstilsynets regelverk. Antallet samarbeidende banker varierer i henhold til hvilken lånemegler det er snakk om, men det er vanligvis snakk om mellom 5-15 stykk.

Det er viktig å påpeke at låneagenter i Norge ikke har noe å gjøre med selve utlånet av penger. De er ikke en bank og tilbyr ikke finansiering av egen lomme. Kredittvurdering, utbetaling og vedlikehold av gjeldsavtaler skjer utelukkende hos bankene.

Likevel er det et høyt antall lånesøknader som formidles via meglere. Her ser vi nærmere på de fordelene og ulempene som følger med løsningen.

Kostnadsfri tjeneste uten forpliktelser

Både banker og låneagenter er underlagt de samme reglene når det gjelder søknadsbehandling. For det første har de ikke lov til å ta seg betalt for den tjenesten de tilbyr. For det andre står lånesøker fritt til å velge og vrake mellom eventuelle tilbud.

Disse fordelene er en viktig årsak til at såpass mange velger å søke via lånemegler. Du slipper å fylle ut flere individuelle søknader samtidig, som igjen sparer deg for ressurser og tid.

Søker du for eksempel om et lån uten sikkerhet hos låneagenten Uno Finans, vil du kunne motta rundt 15 tilbud om lån. Skulle du akseptere et av tilbudene vil Aconto deretter motta provisjon fra den respektive banken.

Provisjonssatsene til låneagenter har ingen innvirkning på tilbudene de videreformidler, så lenge banken er en eksisterende partner. Du vil også selv vanligvis se alle tilbudene, og dermed har du full oversikt over hvilken bank som har de mest gunstige betingelsene.

Bedre rentetilbud

Når en søknad formidles til et større antall banker, kan det sammenlignes med at lånet sendes ut på auksjon. Bankene konkurrerer om å gi deg en god rente, og du kan ende opp med å spare penger. Prisforskjellen mellom bankene kan være stor, med rentedifferanser på alt fra 5-15%.

Å søke via lånemegler gir deg ingen garanti for å motta et bedre tilbud, men det øker sjansen betraktelig.

Andre fordeler

Låneagenter har som oftest lang erfaring med hvordan bankene vurderer søknader om lån. Megleren kan også gi nyttig rådgivning om du skulle få betalingsproblemer og eventuelt ha behov for refinansiering. Selve lånet er imidlertid en sak mellom deg og banken. Alle henvendelser som har med avtaleforholdet å gjøre skal derfor rettes direkte til banken. Låneagentenes rolle strekker seg kun til det tidspunktet lånet utbetales.

Selve søkeprosessen er omtrent identisk hos låneagenter som hos bankene. Du oppgir kun den informasjonen som bankene krever. Dette gjelder også om du søker sammen med en kausjonist. I noen tilfeller vil banken be deg om ekstra informasjon før de betaler ut pengene.

Et stort marked

Det finnes over 30 forskjellige selskaper som driver med denne typen virksomhet i Norge. Flere av disse stammer egentlig fra noen av de samme selskapene og det vil derfor være en viss overlapping mellom bankene de representerer.

En god lånemegler bør samarbeide med høyest mulig antall banker. Megleren bør i tillegg ha god kundeservice og helst kunne skaffe tilbudene omtrent like raskt som om du hadde søkt direkte hos bankene. Det kan være noe vanskelig å sammenligne vilkår hos låneagenter ettersom de tilbyr finansiering fra flere banker.