Dette vurderes når du skal søke om forbrukslån uten sikkerhet

Dette vurderes når du skal søke om forbrukslån uten sikkerhet

Dette vurderes når du skal søke om forbrukslån uten sikkerhet post thumbnail image

Når du søker om et forbrukslån vurderer banken din økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale lånebeløpet. Det er også lover og regler som regulerer hvor mye hver enkelt kan totalt ha i gjeld. Hvilke faktorer vurderes når du søker om et forbrukslån?

Opplysninger i lånesøknaden

For at banken skal kunne vurdere deg og din økonomiske situasjon, må du fylle ut en del informasjon i selve lånesøknaden. Først og fremst må du gi vanlige opplysninger som navn, adresse og fødselsdato. Videre ønsker långiver detaljer om deg og din livssituasjon. Normalt blir du spurt om forhold som arbeid, sivilstatus og barn under 18 år.

Økonomi og lånesøknad

Når du søker om et lån må banken vite litt om du økonomiske situasjon i dag. En viktig faktor her er hvor mye du tjener i året, og hva en eventuelt partner har som inntekt. Dette danner grunnlaget for om du kan betjene et lån.

Långiver vil også vite hva du har i eksisterende gjeld. Du vil derfor bli bedt om å oppgi hvor mye du har i boliglån, studielån og bil/mc-lån. Eksisterende usikret gjeld blir du også bedt om å oppgi. Dette gir banken god oversikt over din økonomiske situasjon og hvor mye du kan få i forbrukslån.

Tips: SNL om forbrukslån

Vurderinger ved søknad om forbrukslån

Når skal søke om forbrukslån er det noen faktorer som er lovbestemt. For eksempel kan du ikke låne mer enn fem ganger årlig inntekt. Det vil si at om du tjener 500 000 kroner i året, kan du ikke ha mer gjeld enn 2 500 000 kroner. Nedbetalingstiden på et forbrukslån kan ikke overstige fem år, med mindre beløpet skal benyttes til refinansiering. For refinansiering kan du få inntil 15 år nedbetalingstid.

Kredittvurdering

Når du søker om lån skal lånutgiver foreta en kredittvurdering av deg. En kredittvurdering er som navnet tilsier; en vurdering av hvor kredittverdig du er. Den tar utgangspunkt i din historiske og nåværende økonomiske situasjon, og vurderer sannsynligheten for om du vil tilbakebetale et eventuelt lån.

Kredittvurderingen gir en såkalt kredittscore, som gjerne går fra 1 til 100. Jo høyere tall, jo bedre score har du. Kredittscoren tar utgangspunkt i inntekt, gjeld, betalingshistorikk med mer.

Gjeldsregisteret og forbrukslån

Økende usikret gjeld blant nordmenn resulterte i at det ble opprettet et gjeldsregister for få år siden. Før dette har det vært vanskelig for långivere å skaffe seg oversikt over eksisterende forbruksgjeld blant lånsøkerne. Gjeldsregisteret registrerer all usikret gjeld du har. Når du søker om et forbrukslån vil långiver sjekke dine opplysninger i gjeldsregisteret og ta dette med i beregningen.

Da gjeldsregisteret ble opprettet ble det også viktig hvor mange kredittkort du har liggende i skuffen hjemme. I det nye gjeldsregisteret regnes nemlig alle kredittrammer du har fått innvilget som gjeld. Det vil si at om du har et kredittkort med 50 000 kroner i kredittramme som du ikke har benyttet, regnes det allikevel at du har 50 000 kroner i usikret gjeld. Årsaken til dette er at du har muligheten til å bruke denne rammen når du ønsker. Har du mange ubrukte kredittrammer kan det derfor lønne seg å avslutte dem.

Betalingshistorikk og lånesøknad

Når du søker om å låne penger vil din betalingshistorikk påvirke utfallet av søknaden. Har du betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, vil det telle negativt. Det er svært få långivere som gir lån til en person med betalingsanmerkninger. For å kunne få et lån bør du derfor bli kvitt disse anmerkningene før du søker. Betalingsanmerkninger slettes så snart kravet er innfridd og dermed står du i et helt annet lys i långivers øyne.

Eksisterende gjeld og forbrukslån

Da regelen om maksimalt fem ganger årlig inntekt i gjeld kom, begrenset det muligheten långiverne har til å utstede lån. Det er en regel som beskytter deg som privat låntaker, og skal bidra til å sikre at du ikke får for høy gjeld. Har du allerede nådd grensen for gjeld, vil du ikke kunne få mer i forbrukslån.

Du har derimot mulighet til å forbedre din økonomiske situasjon ved å refinansiere. Refinansiering betyr at du erstatter eksisterende gjeld med et nytt lån. Det kan gi deg bedre oversikt ved å samle lånene dine, og bedre vilkår om du har dyr, eksisterende gjeld.

Skaff deg god oversikt over privatøkonomien

Når du søker om et forbrukslån må banken vurdere din økonomiske situasjon. Ved å gjøre en kredittvurdering av deg, kan banken beregne sannsynligheten for at du tilbakebetaler lånet. Opplysninger om inntekten din og eksisterende gjeld vil avgjøre om du kan ta opp mer i lån. Videre forteller betalingshistorikken din banken om din betalingsevne- og vilje. Har du anmerkninger og inkassosaker vil dette telle negativt, og i de fleste tilfeller føre til et avslag på lånesøknaden. Før du legger inn din lånesøknad vil det derfor lønne seg å skaffe deg en god oversikt over egen privatøkonomi.

Se også: https://www.ya.no/forbrukslan