Søk om forbrukslån med laveste rente

Søk om forbrukslån med laveste rente

Søk om forbrukslån med laveste rente post thumbnail image

Et forbrukslån er et lån uten krav om sikkerhet. Dette betyr at for å søke om et slikt lån behøver du ikke å stille pant i verken bolig eller bil. Forbrukslån gir rom for fleksibilitet ettersom det er ingen krav til hva du skal bruke pengene til. Du som lånekunde står dermed mer økonomisk fritt til selv å velge.

Slike lån er imidlertid vesentlig dyrere enn mange andre lån på markedet. Dette skyldes risikoen banken tar ved lån uten sikkerhet, som igjen speiles i høye renter. I denne artikkelen har vi samlet noen råd til deg som vil hjelpe deg med å søke om forbrukslån med lavest rente.

Hva må du huske på når du skal søke om forbrukslån med lav rente?

Når du skal søke om forbrukslån er det noen generelle krav som banken stiller før de kan vurdere lånesøknaden din:

  • Du må være fylt minimum 18 år for å søke lån i Norge. Noen banker vil også kreve at du er mellom 20 – 25 år.
  • Du må enten være fast bosatt i Norge eller være norsk statsborger. Banken krever norsk personnummer eller ID-nummer for å behandle lånesøknader.
  • Du må ha fast inntekt. Inntektskravet varierer fra bank til bank, men ligger vanligvis mellom 100 000 kroner – 250 000 kroner.
  • Du kan ikke være registrert med betalingsanmerkning for å søke lån uten sikkerhet.

Når du søker om et forbrukslån vil banken basere vurderingen sin på informasjon du har gitt og en kredittsjekk av deg. Banken behandler alle lånesøknader individuelt. Det er også i den individuelle vurderingen fra bankens side at de vil sette renten på lånetilbudet.

Hvordan få forbrukslån med laveste rente?

Det er ingen som ønsker å betale mer enn man må. For et forbrukslån er det ønskelig å finne det tilbudet som har lavest rente. Det er mange faktorer som spiller inn når banken skal vurdere hvilken rente du og ditt forbrukslån skal få. Disse faktorene kan for eksempel være:

  • Alder
  • Inntekt
  • Gjeldsgrad
  • Formue

Det finnes derimot en del grep du kan ta, før du sender inn en søknad til banken, som kan sikre deg lavest rente.

#1. Søk sammen med en medlåntaker

Har du mulighet til å låne sammen med noen, kan dette påvirke renten og senke denne. Dette fordi banken da vil ha ikke bare en inntekt, men to inntekter som sikkerhet for lånet. Det er viktig å huske på at en medlåntaker vil være like økonomisk ansvarlig som deg for at lånet blir betalt.

Tips: Se også forbrukslån med lav rente på denne siden.

#2. Tenk over nedbetalingstiden for lavere rente

Det er en øvre grense på fem års nedbetalingstid for et forbrukslån. Dette innebærer at du innen fem år er nødt til å ha betalt ned lånet ditt. Nedbetalingstiden du velger vil ha en innvirkning på renten og den totale prisen for lånet. Dersom du velger en rask nedbetalingstid vil banken kreve en høyere rentesats fra deg. Velger du derimot å betale ned lånet over lengre tid, vil rentesatsen være lavere. Merk at rask nedbetalingstid vil totalt sett koste deg mindre, men vil øke dine månedlige kostnader.

Nedbetalingstiden du velger vil også kunne påvirkes av hvor mye du har tenkt å låne. Her er det viktig å huske på at den øvre grensen for hva du kan låne uten sikkerhet er 600 000 kroner. Har du tatt opp et større lån, kan det du har mulighet å betale i måneden la seg påvirke av dette. Sørg derfor for at du vet hva du trenger og ikke låner mer enn du har behov for.

Tips: Les også https://www.komplettbank.no/lan/lan-uten-sikkerhet/kan-jeg-fa-lan-uten-sikkerhet-med-lav-rente/

#3. God kredittverdighet gir deg lav rente på forbrukslån

Dersom du har en god kredittverdighet, eller kredittscore som det også kalles, vil du få en bedre rente. Du påvirker kredittverdigheten din ved å for eksempel betale ut annen gjeld du måtte ha. Dette kan være smålån eller kredittkort. Dersom banken ser at du har fristilt mer av økonomien din, vil dette påvirke renten.